ISO 9001:2008

Po pomyślnie przebytym kolejnym już audicie zewnętrznym naszego systemu jakości, w styczniu 2010 otrzymaliśmy zaktualizowany certyfikat zgodny z nową normą ISO 9001:2008.

wróć do poprzedniej strony