Polityka jakości

MIKRONEX Serwis Komputerowy jest jedną z nielicznych firm na rynku informatycznym świadczącą usługi w zakresie ogólnopolskiego serwisu komputerowego. Naszą wizytówką jest dobrze przygotowany zespół profesjonalistów, których wiedza i umiejętności zostały poparte licznymi certyfikatami. Jesteśmy nastawieni na świadczenie szeroko pojętych usług w zakresie:

 • systemowym (wsparcie telefoniczne, opieka nad systemami, kontrola antywirusowa, zdalna obsługa systemów sieciowych)
 • sprzętowym (kompleksowa realizacja przedsięwzięć informatycznych, instalacje i wdrożenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, konserwacje)
 • outsorcingu (, administracja serwerów, kontrola bezpieczeństwa danych, doradztwo dla użytkowników sieci)
 • sprzedaży (dobry towar po cenach konkurencyjnych, dostarczony uprzejmie i profesjonalnie).

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sukces naszej firmy zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze spełnimy swoje zobowiązania w stosunku do Klientów. Dlatego też filozofią działania firmy MIKRONEX Serwis Komputerowy jest dążenie do zapewnienia pełnej satysfakcji Klientów przez świadczenie usług serwisowych najwyższej jakości, spełniającej ich wymagania i wyprzedzającej oczekiwania, oraz zapewniając im jasno sformułowane zasady współpracy, profesjonalną i miłą obsługę.

MIKRONEX Serwis Komputerowy stawia sobie za cele:

 • zwiększenie zadowolenia Klienta ze świadczonych usług oraz z dostaw zamawianych towarów,
 • terminową realizację usług i dostaw,
 • pozyskanie jak największej liczby Klientów.

Założone cele realizujemy poprzez:

 • wykorzystanie walorów intelektualnych, dużej wiedzy i wieloletniego doświadczenia pracowników naszej firmy,
 • ciągły kontakt z klientami, mający na celu rozwiązanie ich problemu oraz poznanie ich potrzeb i wymagań,
 • dostosowanie naszych usług do indywidualnych życzeń klienta,
 • zbieranie opinii, uwag i sugestii od klientów korzystających z naszych usług,
 • ciągłe szkolenie i aktualizowanie wiedzy pracowników,
 • terminową i rzetelną realizację zamówień i usług serwisowych,
 • współpracę z markowymi dostawcami, których towary i usługi ściśle odpowiadają wymaganiom naszych Klientów,
 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
 • zobowiązanie wszystkich pracowników do przestrzegania naszej Polityki Jakości na każdym etapie świadczonych usług,
 • zobowiązanie Kierownictwa firmy do ciągłego monitorowania i doskonalenia realizowanej Polityki Jakości.

Zapewniamy, że niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy MIKRONEX Serwis Komputerowy.