Usługi

Podstawą naszej działalności jest serwis komputerowy, dlatego świadczymy usługi w zakresie:

 

Wsparcia informatycznego:

 • opieka i administracja systemami informatycznymi
 • administracja systemami zarządzania pocztą
 • wsparcie i opieka nad bazami danych opartymi o Access, SQL
 • wsparcie przy oprogramowaniu magazynowo-fakturowo-księgowym
 • wsparcie przy aplikacjach business-owych
 • wsparcie przy kompleksowym zabezpieczeniu stacji roboczych i sieci rozległych

Serwisu sprzętu:

konserwacja i naprawa:

 • zasilaczy awaryjnych
 • drukarek laserowych
 • urządzień wielofunkcyjnych
 • stacji roboczych
 • komputerów przenośnych
 • serwerów
 • aktywnych urządzeń sieciowych

Usług sieciowych:

 • nadzór i utrzymanie w ruchu systemów sieci rozległych
 • integracja oddziałów firm - łącza między oddziałami

Sposób realizacji:

 • umowy outsourcingowe
 • umowy wsparcia informatycznego
 • umowy serwisowe (naprawy i konserwacje sprzętu)
 • zlecenia jednorazowe